agrodeposlovakia

Kontakt

Kontakt

AGRODEPO

Sídlo firmy a korešpodenčná adresa:

AGRODEPO
Dolné Obdokovce 219
951 02

Tel.: + 421 910 955 935

agrodepo@centrum.sk

Novelara Logistica, s.r.o.
IČO: 41 060 156
DIČ: 1048131007
IČ DPH:  SK1048131007

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Nitre.

Agrodepo
  Dolné Obdokovce 219
  951 02   Dolné Obdokovce
  tel.: +421 910 955 935